Allmänna villkor


När du registrerar Dig som kund hos oss

De personuppgifter du lämnar till oss hanteras med största sekretess och Klarinders kommer inte att lämna ut dessa till andra företag. Vi håller högsta säkerhetsstandard och använder strikta säkerhetsatgärder för att skydda dina personuppgifter som finns på Klarinders.se. Personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för dina personuppgifter är: Klarinders, Gamla Torg 1, 242 31 Hörby, Telefon 0415-100 74.

Leverans & Fraktvillkor

Vi skickar dina bilder med posten och levererar dessa inom 3-5 arbetsdagar. Dock kan det vid storhelger och "röda dagar" dröja ytterliggare någon dag. Porto från 5,50:- enligt Postens tariffer tillkommer för leverans inom Sverige! Klarinders avsäger sig allt ansvar vad en eventuell fördröjning av leverans kan innebära och kan inte krävas på kompensation för eventuella extra utgifter som detta medför kunden.

Betalningsvillkor

Du kan välja att hämta dina bilder hos Klarinders butik i Hörby och erlägga kontant betalning vid hämtningen. Du kan välja att betala dina bilder med kreditkort eller mot faktura.

Förkommet digitalt lagringsmedia

Klarinders i Hörby ansvarar för de fysiska digitala lagringsmedier såsom minneskort, CD, USB etc, men inte för den lagrade informationen. Du bör därför göra back-up eller en kopia av dina bilder på dator eller annan lagringsmedia innan du skickar iväg dem till oss.

Avhjälpande och ersättning vid fel

Vid bedömningen av om en beställd produkt skall anses felaktig gäller Köplagen (1990:931) respektive Konsumentköplagen (1990:932). En produkt anses inte felaktig om felet beror på, b la felaktig lagring/hantering av Dig, underlåtelse att följa instruktioner, ändringar gjorda av Dig. Vidare föreligger inte fel p ga färgskillnader mellan originalbilden och den levererade papperskopian eller fotoprodukten när den försämrade kvaliteten (t ex dålig upplösning) beror på originalet. Smakmässiga invändningar anses inte heller utgöra något fel. Om en beställd produkt eller tjänst är behäftad med fel har Du rätt till att få felet avhjälpt eller erhålla omleverans. Med omleverans avses ny leverans av en ny produkt eller tjänst som motsvarar den beställda med hänsyn till kvalitet och pris.

Reklamation

Kontakta oss på Klarinders via telefon 0415-10074 eller mail på info@klarinders.se inom 14 dagar för att få reklamationen godkänd.
När du fått reklamationen godkänd sänder du tillbaks dina bilder med en medföljande skadeanmälan eller felanmälan.

Accept

Genom att kryssa i rutan "Jag godkänner ordern" accepterar Du att bli bunden av dessa Allmänna Villkor och ger även enligt Personuppgiftslagen (1998:204) ditt samtycke för den behandling av Dina personuppgifter som kommer att utföras av Klarinders i Hörby för din beställning av produkter och tjänster eller kundkonto hos oss.